УНИКАЛЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ СТАРТИРА В МУ-ПЛОВДИВ

УНИКАЛЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ СТАРТИРА В МУ-ПЛОВДИВ

Девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми на български и английски език ще бъдат реализирани по проект „ОМНИА“. Студентите ще се обучават във „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медикодиагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“, „Медицина, психология и вяра“. В рамките на проекта ще бъдат обучени около 100 магистри и докторанти, като първите студенти ще бъдат приети през академичната 2022/2023 година. Завършилите успешно ще получат за първи път в България една диплома, издадена от два или три университета – Медицинските висши училища в Пловдив, София или в Плевен.

Повече можете да прочетете ТУК

Споделете

GoTop