УНИВЕРСИТЕТИ ИЗРАБОТИХА ЕЛЕКТРОННИ ПОМАГАЛА И ТЕСТОВЕ ЗА УЧИЛИЩАТА В ЧУЖБИНА

УНИВЕРСИТЕТИ ИЗРАБОТИХА ЕЛЕКТРОННИ ПОМАГАЛА И ТЕСТОВЕ ЗА УЧИЛИЩАТА В ЧУЖБИНА

Висши училища в България разработиха електронни обучителни помагала по български език, история и география за учениците и учителите от българските училища в чужбина. Материалите бяха демонстрирани и обсъдени по време на Втория балкански форум под надслов “Стратегии за изучаване на български език в чуждоезикова среда“, който бе организиран в Атина от Министерството на образованието и науката и българското посолство в Гърция.

На събитието бяха обменени идеи и опит за обучението по български език в чуждоезикова среда. Сертифицирането на езиковите компетентности по родния език по Общата европейска езикова рамка също беше един от акцентите на дискусиите.

Като добър пример беше посочена мрежата по българистика за обмен на практики, създадена от лектора по български език в Атинския университет Генчо Банев и преподаватели от българските неделни училища. Първата инициатива на новото обединение е конкурс за есе за студенти и ученици под името “Брат брата храни”, посветен на общата ни история и на общото ни бъдеще.

Учители споделиха, че по време на пандемията от COVID-19 обучението по български език в Гърция, Сърбия и Хърватия е подкрепяно също чрез българската музика, бродиране и рисуване на шевици и театър.

Във форума участваха представители на неделни училища от Гърция, Хърватия, Сърбия и Турция и на висшите училища в България, които обучават учители по български език в чужбина, лекторът по българистика в Атинския университет, експерти и учители по български език от София, Благоевград и Хасково, представители на Държавната агенция за българите в чужбина, на министерствата на външните работи и на културата – членове на Междуведомствената комисия за българските училища в чужбина, и на Асоциацията на българските училища в чужбина.

Споделете

GoTop