УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОТВЯТ УЧЕНИЦИ ЗА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОТВЯТ УЧЕНИЦИ ЗА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Ученици провеждат учебни часове в университетски зали и лаборатории, а професори и доценти влизат в класните стаи, за да водят учебни занятия. Взаимодействието между образователните институции става чрез споразумения за сътрудничество, които могат да подписват съгласно Закона за висшето образование. В серия от публикации МОН представя някои от добрите примери на осъществено подобно партньорство.

Вече две години Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ реализира успешно партньорство с Технически университет в Габрово. В неговите рамки се обхваща съвместна учебна дейност за обучение на ученици от втори гимназиален етап и обмен на преподаватели по специфична професионална подготовка.

Ефективно сътрудничество се осъществява чрез прилагане на иновативни практики на обучение по учебни предмети и модули от специалности „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Мехатроника“, „Електрически превозни средства“, „Промишлена електроника“ и др. Организира се съвместно участие и разработване на национални и международни проекти и програми и тяхното изпълнение. Заедно с наставници от университета и в сътрудничество с бизнеса се провежда практическо обучение в модерните лаборатории на техпарка на университета.

Ползотворно е участието на университетски преподаватели в комисиите за организиране и провеждане на Задължителния държавен изпит по професионална квалификация при разработване на тестове и като рецензенти и консултанти по дипломни проекти. В резултат на тази подкрепа през учебната 2022/2023 година трима ученици от гимназията защитиха с шестици дипломните си проекти. Университетът признава за вход резултатите от държавния изпит по професия, както и успехите на учениците от национални състезания.

С помощта на преподавателите, училището има петима класирани участници в Националния кръг на олимпиадата по техническо чертаене. Технически университет-Габрово има споразумение и с Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов“ в Козлодуй. От новата учебна година училището ще си сътрудничи и с Техническия университет-София.

Споделете

GoTop