„УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ“ СЪЗДАДОХА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В СИМЕОНОВГРАД

„УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ“ СЪЗДАДОХА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В СИМЕОНОВГРАД

„Урок по родолюбие“ подготвиха учителите по „Български език и литература“ Маргарита Тодорова и по „История и цивилизации“ Мария Палазова и Теодора Дочева в СУ ”Св. Климент Охридски” в Симеоновград. Урокът е пример за добра педагогическа практика за осъществяване на междупредметни връзки.

По време на открита педагогическа практика бе показано как учениците обединяват знания за епохата на Българското възраждане чрез разказ за исторически и местни личности, свързали съдбата и живота си с историята на Симеоновград. В едно цяло е вплетено това, което са учили за борбите за национално освобождение в часовете по „Български език и литература“ и по „История и цивилизации“. Съществено място в подготовката на децата заема краезнанието.

Целта на урока е да се установи връзка между националната и местната история. Друга задача е да се запали родолюбивото чувство на учениците и те да добият по-реална представа за миналото.

Споделете

GoTop