УТВЪРДЕНИ СА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“

Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ са утвърдени с нормативни промени, които днес бяха обнародвани и в „Държавен вестник“. С промените се цели реализиране на компетентностния подход както в обучението на учители, така и след това в процеса на преподавателската им дейност и формиране на ключови компетентности от учениците.

Въвеждат се задължителни дисциплини за различните направления в педагогиката. За подготвящите се за детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните учители – „Начална училищна педагогика“, а за тези в прогимназиален и гимназиален етап – задължително подготовка по „Компетентностен подход и иновации в образованието“. Бъдещите ресурсни учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 180 часа за началното училищно образование, вместо досегашните 90 часа.

Обучаващите се във висшите училища бъдещи педагози ще изучават нови дисциплини, а по други ще бъдат увеличени академичните часове.

Промяната на Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“ е в резултат на доброто сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Съюза на българските учители, които проведоха редица срещи с висшите училища за изготвянето на предложенията.

Споделете

GoTop