УВЕЛИЧАВА СЕ ПОСТЕПЕННО БРОЯТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВЕЛИЧАВА СЕ ПОСТЕПЕННО БРОЯТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

През тази година вече е налице ръст на желаещите да се включат в педагогическото образование при студентите. Информацията е от педагогическите факултети в страната, обяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преди началото на дискусия, посветена на бъдещето на учителската професия у нас. По-изявена е тази тенденция при професионално направление „Педагогика“ и с по-малък ръст при професионално направление „Педагогика на обучението по…“, допълни министър Вълчев. Той съобщи, че от началото на следващата академична година обучението в професионално направление „Педагогика на обучението по…“ ще стане безплатно за студентите като се финансират техните семестриални такси.

Това са само част от мерките, които се предприемат с цел кадровото обезпечаване на образователната система с нови попълнения. Подготвя се и корпус от учители, които да преподават в по-отдалечени и трудни райони. Те ще бъдат стимулирани допълнително, обяви министър Вълчев. За целта МОН развива национална електронна карта, която трябва даде най-точна представа за районите с най-голям недостиг на кадри. До края на годината ще е налична информация за педагозите, които не упражняват професията, както и за завършващите педагогически специалности. Те ще отбелязват своите предпочитания къде да започнат да преподават, а в системата ще е налична информацията и за свободните места в сектора.

Същевременно Министерството на образованието и науката разработва програма „Учители на бъдещето“ с алтернативни пътеки за допълнителна квалификация за хора с висше образование, които желаят да получат педагогическа правоспособност, за да преподават в училище. Програмата ще се обърне и към действащи учители, насочили се към нови специалности, както и към реинтеграцията на специалисти, преминали към други сфери и завръщащи се в системата на образованието.

Програмата е в процес на разработване като трябва да бъде окончателно завършена до края на календарната година, след което да бъде подложена на обществено обсъждане. Предвижда се тя да се финансира изцяло от страна на МОН. Според първоначалните предвиждания програмата трябва да стартира с подготовката на около 500 души годишно.

Споделете

GoTop