V. Форум за Болонска политика

КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС и ПЕТИ ФОРУМ ЗА БОЛОНСКА ПОЛИТИКА

На 24 и 25 май в Париж, Франция, ще се проведе следващата конференция на министрите, отговарящи за висшето образование в държавите членки на Болонския процес. Събитието ще се открие от френския министър и заместник-министрите на образованието на България и Сърбия – двете държави, които съпредседателстват Болонския процес през първата половина на 2018 година.

Форумът ще се фокусира върху постигнатия напредък в последните три години, както и върху основните механизми и режим на работа в периода до следващата конференция на министрите през 2020 година. Очаква се да бъде прието комюнике на министрите, което очертава няколко основни сфери на действие за следващия период – осъществяването на партньорска подкрепа за постигането на поставените цели и прилагане на необходимите реформи, иновации в преподаването и ученето, засилване на връзките между висшето образование и научните изследвания и др. Тазгодишното събитие ще отбележи и 20-годишнината от началото на инициативата за изграждане на общо Европейско пространство за висше образование, поставена с подписването на Сорбонската декларация през 1998 година.

Последните две подготвителни срещи се проведоха по-рано т.г. в София в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Те имаха за цел да набележат необходимите условия, за да се отключи пълният потенциал на Европейското пространство за висше образование. Постигнато беше съгласие по всички спорни въпроси. Приет беше режимът на работа и съставът на първоначалната координационна група за партньорска подкрепа, в която по изрично настояване на делегатите беше избрана и включена и България. Изключително напрегнатите дискусии за подготовка на Комюникето приключиха с приемането на текста, който ще бъде предложен на министрите по време на конференцията им в Париж. Изразено беше мнение, че това е най-успешната и професионално проведена експертна среща за последните поне три години, което чувствително повиши авторитета и кредита на доверие към страната ни.

Секторът на висшето образование е един от най-важните стълбове за изграждането на Европа. Академичната свобода, институционалната автономия и по-широкото участие на студентите в живота на университетите се разглеждат като основен стълб на Европейското пространство за висше образование. В този смисъл конференцията в Париж се очаква да постави началото на нов етап в сътрудничеството на всички нива и между всички заинтересовани страни.

По утвърдена традиция от 2009 година насам конференцията на министрите ще бъде съпътствана от паралелно събитие – Форума за Болонска политика, в който участват държави от различни континенти. Тази година свои делегации ще изпратят Канада, Япония, Чили, Куба, Алжир, Египет, Израел, Ирак, Колумбия, Салвадор. Ще бъде прието и Изявлението на Форума за Болонска политика, в което се потвърждава ангажимента за продължаването на успешния междурегионален диалог. Предлага се и създаването на глобална работна група с цел продължаване на диалога за социално приобщаване и утвърждаване ролята на висшето образование.

Болонският процес е инициатива, възникнала в края на 90-те години на XX век, за сравнимост на висшето образование в Европа за осигуряване на ефективна мобилност на кадрите.

Основна цел на Болонския процес е създаването на Европейско пространство за висше образование, което е свързано с:

  • въвеждане на лесно сравними образователни степени (бакалавър, магистър и доктор);
  • въвеждане на системата за образователни кредити (ECTS) като мерни единици за студентската заетост;
  • въвеждане на европейски стандарти за качество;
  • отстраняване на съществуващите препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в Европейското пространство за висше образование.

Споделете

GoTop