В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗАРАБОТИ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НОВ ПОДХОД В УЧЕНЕТО

В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗАРАБОТИ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НОВ ПОДХОД В УЧЕНЕТО

Нов подход за активизиране на ученическото мислене, стимулиране на креативността и критичността на ученици и учители и усъвършенстване на уменията за работа в екип е темата на лабораторията за иновации, която бе открита в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев. Тя е в тематичното направление „Проектно-базирано обучение и интегрирано знание“.

По време на събитието бяха представени нови идеи чрез съвместно сътрудничество между образователни институции, експерти от академичните среди и висши училища. Всички 11 училища, които участват в лабораторията, ще изготвят общ краен продукт– интернет портал, в който ще се публикуват полезни методически материали.

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ е едно от първите иновативни училища в България, с богат опит при прилагане на успешни модели за развиване на функционалната грамотност на учениците чрез проектно базираното обучение и което е в постоянно търсене на нови форми и видове обучение.

Лабораторията е петата, която работи по програмата „Иновации в действие“. Те са в няколко тематични области: предприемачество и финансова грамотност, екология и зелена енергия, проектно-базирано обучение и интегрирано знание, позитивно образование и личностно развитие и образователна интеграция и гражданско образование“.

По време на откриването на лабораторията се представят добри практики, свързани с интердисциплинарността, с учене чрез проекти, с мястото на изкуствения интелект в проектно базираното обучение, с привличане на родителите като партньори, с използване на игровия метод при изработването на ученически проекти.

В работилници ученици и учители демонстрират практическо прилагане на разнообразни подходи за обучение и преподаване, които отговарят на съвременните предизвикателства в образованието и технологичната революция.

В събитието се включиха още 10 иновативни училища – НУ „Д. Благоев“ в Стара Загора, Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев, НПГГСД „Сава Младенов“ в Тетевен, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Монтана, ОУ „Св. Иван Рилски“ в Перник, ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив, ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград, СУ „Методий Драгинов“ в с. Драгиново, 81. СУ „Виктор Юго“ в София, и ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград.

На откриването на лабораторията присъстваха началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, експерти от МОН и РУО-Благоевград, представители на местната власт и на училищното настоятелство и Обществения съвет към ПМГ.

Партньори на лабораторията са доц. д-р Калина Йочева от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, ас. д-р Мария Величкова от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение, Мила Иванова – Фондация „Заедно в час“ и Яна Алексиева – Асоциация “Родители”.

Споделете

GoTop