В ХОД Е ЦЯЛОСТНА ПРОВЕРКА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

В ХОД Е ЦЯЛОСТНА ПРОВЕРКА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

Разпоредена е цялостна проверка на Основно училище „Христо Ботев“ в село Крушовица.

Инспекцията е в ход от вчерашния ден и се извършва от Регионалното управление на образованието във Враца. Изискват се всички документи от образователната институция и ще бъдат проведени събеседвания с директора и учителите. Ще се провери дали длъжностните лица са изпълнили всички възможни действия съобразно компетенциите им във връзка със сигнала за дете, подложено на семеен тормоз и оставено да живее при изключително тежки условия.

От РУО-Враца работят в координация с останалите институции на място.

Споделете

GoTop