ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА МЕДИАТОРИ В УЧИЛИЩАТА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В МОН

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА МЕДИАТОРИ В УЧИЛИЩАТА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В МОН

Възможностите за привличане на медиатори в училищата бяха представени на работна среща в Министерството на образованието и науката с участието на директори на образователни институции, учители, медиатори, представители на неправителствения сектор и експерти от МОН.

Срещата, която традиционно се провежда в МОН преди международния ден на ромите 8 април, бе открита от началника на кабинета на министъра Димитър Здравков, който ги приветства и увери, че ролята на медиаторите е безспорна за привличането и задържането на деца и ученици към образователната система.

Образователните медиатори са основната фигура за успех на дейностите, насочени към трайно задържане на учениците в училище и повишаване на резултатите на учениците в различните етапи на обучение, бяха категорични участниците в срещата. По новия проект „Успех за теб“, който стартира по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС, ще има възможност за привличане на образователни медиатори и социални работници. Едната от целите на проекта е да се преодолеят неравенствата, децата да се интегрират в системата на образованието и да бъдат мотивирани родителите, че децата им трябва да учат, за да се реализират.

В момента се подготвя още един проект, към който ще могат да се включат детските градини, в които се налага допълнителна работа с родители на деца от уязвими групи.

Експерти от МОН напомниха, че директорите имат възможност да изплащат възнаграждения от получените средства в бюджетите си за работа с уязвими групи. Само за тази година по това перо са отпуснати 34 милиона лева.

Споделете

GoTop