ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УЧЕНИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ „ВИХРЕН“ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 16 %

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УЧЕНИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ „ВИХРЕН“ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 16 %

Възнагражденията за учените, назначени по програмите за върхови изследвания за развитие на европейската наука ВИХРЕН и ВИХРЕН – 2021, се увеличават с 16 %, реши правителството. Повишението е съобразено с индекса на разходите за труд в област „Професионални дейности и научни изследвания“, публикуван от Евростат. И двете програми подкрепят работата в България на учени с високи постижения.

Заплащането на изследователите не е било актуализирано в последните 4 години с оглед инфлацията в периода след стартирането на програмите. С увеличението месечното възнаграждение на водещ изследовател по програмите става до 7000 лв., за старши сътрудник до 5200 лв., за постдокторант до 4100 лв., а за млад учен без образователна и научна степен „доктор“ или докторант до 2300 лв.

Предлаганото увеличение ще бъде в рамките на бюджетите на проектите, финансирани по програмите.

Споделете

GoTop