ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ ВПЕЧАТЛИ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ ВПЕЧАТЛИ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Маневриране на кораб от последно поколение, управление на товари, събиране и обработка на информация за състоянието на морските води, корабния трафик и хидрометеорологичната обстановка. Мониторинг, прогнозиране и противодействие на нефтени разливи, управление на отстраняването на последствията от тях.

Това са само някои от възможностите на високотехнологичния Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), които видя министърът на образованието и науката акад. Николай Денков при посещението си във Варна. Центърът е уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб. Той е изграден със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. и работи с пълните си функционалности от 2018 г.

Министърът се впечатли и от Интегрирания симулационен център за нуждите на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR), създаден с финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В основата на симулационния център е заложена идеята, че управлението на какъвто и да е риск може да се унифицира и разработи във вид на отделни модули от цялостен процес, подпомагащ вземането на управленски решения. Процесът се моделира с информационни и комуникационни системи, а действията се програмират като алгоритми в определена последователност.

Симулирането на средата във всичките й аспекти, включително на кризи, позволява експертите да оценяват риска и да предлагат адекватни управленски решения. Симулационният център трябва да придобие пълни функционални възможности до средата на 2023 година.

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обучават 3343 студенти, от които 501 са чуждестранни. За подготовката им на световно ниво работят 161 преподаватели.

Споделете

GoTop