ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 20 МЛН. ЛЕВА

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 20 МЛН. ЛЕВА

Допълнителни 20 млн. лева получават държавните висши училища за издръжка на обучението, реши правителството. Средствата бяха гласувани с актуализацията на държавния бюджет за 2022 г.

Средствата ще бъдат разпределени според качеството на обучението и реализацията на студентите на пазара на труда, определени въз основа на данни от Рейтинговата система на висшите училища в България. Най-голяма сума ще бъде преведена на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет в София – съответно над 3,3 млн. лв. и почти 2,5 млн. лв. Най-малко получават Висшето училище по телекомуникации и пощи – близо 30 хил. лв., и Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – малко над 35 хил. лв.

Споделете

GoTop