ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ПО ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ПО ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

За четвърта поредна година Министерството на образованието и науката започва обучение за десетокласници по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. Целта е ученици с интереси в областта да могат да придобият паралелно със средното си образование и професионална квалификация по професия „Приложен програмист“.

По програмата може да кандидатства всеки ученик от Х клас, който не учи в паралелка от професионално направление „Компютърни науки“. Обучението се организира в партньорство между ИТ бизнеса, висшите училища и професионалните гимназии. Програмата се стреми да отговори на нарастващите потребности на пазара на труда и е разработена съвместно с представителите на ИТ индустрията у нас.

Учениците имат възможност да стажуват във фирми и да се запознаят с реалната работна среда, а успешно завършилите могат да получат и предложение за работа в софтуерни компании.

Регистрирации за участие ще се правят до 10 октомври на https://forms.gle/x88dk8PPZJZ1eHwJA. От 11 до 16 октомври на посочения при кандидатстването им имейл регистрираните ще получат индивидуална парола за достъп до приемния тест. На 16 октомври от 10.00 ч. ще се проведе входящият тест с продължителност два астрономически часа. За тези ученици, които не успеят да се включат, е определена втора дата – 17 октомври от 10 часа. Обучението с новоприетите ученици ще започне в началото на ноември и ще се осъществява модулно в извънучебно време.

През тази година завърши първият випуск по програмата. 218 ученици успешно завършиха с най-високата степен на професионална квалификация. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави лауреатите, които бяха наградени в МОН, като посочи, че уменията в областта на програмирането са изключително необходими за развитието на страна ни, а в настоящия период на динамични дигитални трансформации вече почти няма да има професия, която да не изисква познания в областта на дигиталната креативност.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ осигурява обучение по програмиране на ученици от Х, ХI, ХII клас, като дейностите по нея се организират в пет центъра – София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас. Към тях има и изнесени центрове (групи) в над 20 населени места, което подпомага осигуряването на равен достъп до обучение на всички желаещи.

Занятията се провеждат под формата на смесено обучение, което комбинира присъствие в класната стая и онлайн курсове. В преподаването участват и специалисти от ИТ сектора, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и останалите участници.

За трите учебни години досега в програмата са се включили над 2 300 ученици. Тя се реализира въз основа на Споразумението за сътрудничество между МОН и представителите на ИТ индустрията – Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер), подписано през декември 2016 година.

Файлове

Споделете

GoTop