ЗА ПЪРВИ ПЪТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ЩЕ ПОДПОМАГА БОРБАТА С ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ЩЕ ПОДПОМАГА БОРБАТА С ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Първата национална научна програма за биомедицински изследвания в България ще подпомага борбата с различни заболявания. „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина „БиоАктивМед““ е разработена от седем института на БАН и пет български университета съвместно с МОН. Учените ще правят фундаментални и приложни изследвания на природни продукти от растителен и животински произход. На базата на техните биоактивни вещества ще създават хранителни добавки, които ще допълват лечението на инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания. По думите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев програмата ще има пряко въздействие върху здравето и качеството на живот на хората. „Програмата ще бъде полезна за хиляди хора. Тя има интердисциплинарен характер и се простира в области тясно свързани с нашето здраве и живот. Нискотоксичните вещества, персонализираната медицина и борбата с рака са само част от тях“, каза министър Вълчев. Той допълни, че борбата със злокачествените заболявание при деца и възрастни ще бъде една от мисиите и на бъдещата европейска програма „Хоризонт Европа“. Програмата „БиоАктивМед“ е насочена изцяло към природните продукти. Учените смятат, че те са са неизчерпаем източник на активни вещества, които са по-слабо токсични и се понасят по-добре от човешкия организъм, отколкото синтетичните медикаменти.

Споделете

GoTop