ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: МОН ПОДКРЕПЯ ДЕЦАТА В РИСК, ЗА ДА НЕ ОТПАДНАТ ОТ УЧИЛИЩЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: МОН ПОДКРЕПЯ ДЕЦАТА В РИСК, ЗА ДА НЕ ОТПАДНАТ ОТ УЧИЛИЩЕ

Децата, чиито родители работят в чужбина и нямат пряк контакт с тях, са подложени на рискове. Те включват както обучителни затруднения, така и затруднения в социалното общуване и комуникацията. За тях съществува повишена опасност да отпаднат от образователната система. Ние анализираме тези рискове и се опитваме с конкретни мерки да подкрепим всички деца, така че те наистина да имат равен достъп до качествено образование.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова по време на дискусията „Детето между трудовата миграция, институционалните норми и разширеното семейство“, организирана от Омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева и фондация ROMACT.

Министерството на образованието и науката осигурява допълнително часове по български език и литература за тези деца, за които българският език не е майчин. Продължава и националната програма за медиатори и социални работници, които допълнително работят и подкрепят децата, които са в уязвими групи или в изолация поради това, че родителите им не са с тях. С тези деца работят и училищни психолози и педагогически съветници. Техният брой расте през последните години и вече е около 2000. Това е последователна политика за осигуряване на такива специалисти чрез Министерството на образованието и науката във всяко едно българско училище, съобщи д-р Мария Гайдарова.

Отделно се провеждат и занимания по интереси, които дават възможност на децата да развият своите силни страни и чрез музика, изкуства, спорт и други дейности и да бъдат приобщени през по-голямата част от деня. Програмата „Отново заедно“, която първоначално беше насочена към преодоляване на пост ковид изолацията, се използваше и за деца от социално уязвими групи. Имаме обратна връзка с учители, които казаха, че има деца, които за първи път са видели море, сподели зам.-министърът на образованието.

Споделете

GoTop