ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: МОН СЕ ГРИЖИ ЗА ДОБРА ФИЗИЧЕСКА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: МОН СЕ ГРИЖИ ЗА ДОБРА ФИЗИЧЕСКА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА

Министерството на образованието и науката провежда последователна политика за равен достъп до качествено образование и за добра физическа среда, в която учениците да учат на една смяна и да бъдат мотивирани.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова по време на церемонията, която отбеляза началото на строеж на нов корпус на профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч.

Одобреният от МОН проект се изпълнява от общината. Той е на стойност 1 313 000 лева и ще бъде финансиран по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, приета през 2020 година. Заместник-министърът посочи, че по тази програма са осигурени общо 210 милиона лева за цялата страна.

Строителството на новото крило ще позволи на учениците, които са над 750, да преминат на едносменен режим на обучение. Новата сграда ще бъде свързана чрез топла връзка с учебния корпус. В нея ще има девет учебни зали и кабинет по рисуване. Ще се обособят и 12 нови спални помещения в общежитието. Това е важно, защото „41% от учениците в гимназията са от други населени места“, отбеляза кметът на община Ловеч Корнелия Маринова.

Според плана строежът трябва да приключи до 14 септември 2022 г. „Очаквам всички да спазват отговорно поетите ангажименти и обещания и след 280 дни да имаме нова сграда, в която учениците да се чувстват уютно“, каза тя.

Споделете

GoTop