ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ОРИЕНТИРА КЪМ ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДКРЕПА НА ВСЯКО ДЕТЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ОРИЕНТИРА КЪМ ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДКРЕПА НА ВСЯКО ДЕТЕ

Образованието се преориентира към индивидуалната подкрепа на всяко дете и ученик, към осигуряване на подходящи условия и ресурси за това, включително за преодоляване на последиците от пандемията, особено за децата от уязвими групи. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова при откриването на конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на представители на уязвими групи“.

Проектът, представен на форума, ще се реализира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той предвижда създаване на методически програми за обучение на непедагогическия персонал, на медиатори и социални работници, както и на младежки активисти за работа с родители.

Според Мария Гайдарова партньорството между институциите, общините и неправителствения сектор гарантират успех и устойчивост на политиките, свързани с включването на деца и ученици и предоставянето на равен достъп до качествено образование. Тя отбеляза, че се осигурява педагогическа, психологическа и социална подкрепа на родители и деца от уязвими групи, за да бъдат мотивирани да образоват децата си. Детски градини и училища получават допълнително средства от бюджета и по оперативни програми за работа с деца от уязвими групи. Осигуряват се и средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и допълнителен персонал, ангажиран с мерки за предотвратяване на риска от отпадане от образователната система. Методическите насоки за непедагогическия персонал, които ще се изработят, ще са особено ценни за успеха на екипната работа, смята заместник-министър Гайдарова.

Споделете

GoTop