ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: СПОДЕЛЯЙТЕ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: СПОДЕЛЯЙТЕ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

Сътрудничеството, откритостта и споделянето на добрия опит са вярната формула за успешното приобщаване и развитие на децата със специални образователни потребности. Всяко дете има право на равен шанс.

С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова се обърна към участниците във форума „Образованието в България – пет години след приемането на закона за предучилищното и училищното образование“, организиран от сдружението „Аутизъм днес“.

По думите на г-жа Гайдарова с новия закон и стандарта за приобщаващо образование в българското училище са привлечени специалисти в сферата на психологията, логопеди, ресурсни учители. Те съдействат за приобщаването на децата със специални потребности и за това те да се чувстват спокойни в училищната среда. Заместник-министърът апелира родители и експерти да споделят добрите практики и решения, за да се мултиплицират в цялата образователна система. Те често са основа за промени в нормативната уредба, за да бъде тя гъвкава и да осигурява реална, подкрепяща и мотивираща среда за децата.

Споделете

GoTop