ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: STEM ОБУЧЕНИЕТО ПРЕВРЪЩА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЛЕКТОРИ В МЕНТОРИ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: STEM ОБУЧЕНИЕТО ПРЕВРЪЩА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЛЕКТОРИ В МЕНТОРИ

STEM обучението развива социалните и комуникативните способности, съдейства за социализацията на учениците и помага на учителите да бъдат не просто лектори, но и ментори в процеса на обучение на децата. То мотивира всички участници в образователния процес да бъдат креативни и инициативни. То води не само до усвояване на нови знания, но и формира необходимите умения за успешна реализация на децата ни в днешното високотехнологично общество.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова при отриването на STEM центъра „Млади изследователи“ в столичното 10 СУ „Теодор Траянов“.

Училището е спечелило финансиране от 300 000 лева за проекта си по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН. Проектът има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM – Science, Technology, Engineering, Math – наука, технология, инженерство, математика.

Третокласници от 10 СУ показаха как учат с помощта на технологиите в новооткрития център, като споделиха, че часовете тук са интересни и различни. Учебното съдържание, което усвояват, включва математически знания, знания за човека и природата, компютърното моделиране и изобразителното изкуство. Свързващо звено между всички области е математиката.

Зам.-министър Гайдарова отбеляза, че учителят в това училище е много добре подкрепен професионално с обучения. Освен това има изведени правила за успех, комуникация и социализация, които, ако се усвоят от ранна възраст, означава, че училището е свършило добре възпитателната си работа. Сред тях са: „Тайната на успеха е в любопитството и в търсенето“, „Всяка грешка е урок, а не провал“, „Слушайте и чувайте: казвайте, а не говорете“.

Споделете

GoTop