ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: УЧИТЕЛИТЕ СЪЗДАВАТ ГРАЖДАНИ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: УЧИТЕЛИТЕ СЪЗДАВАТ ГРАЖДАНИ

В моменти на кризи ролята на учителя по гражданско образование става изключително значима. Неговата отговорност изисква да образова в критическо мислене и грамотно отношение към процесите, без да налага своите възгледи. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова пред преподаватели по гражданско образование, включени в обучение от Института за публична политика.

Заместник-министърът отбеляза, че гражданското образование има определящо значение за личностното израстване на всеки ученик. Без гражданска компетентност не може активно и осъзнато да се участва в обществения живот, каза тя. По думите на Мария Гайдарова политиката за гражданско и за глобално образование се свързва и с изграждане на национално самочувствие у учениците, с формиране на умения за позитивно общуване. Те трябва да се научат да правят разлика между факт и мнение, да анализират добре и да работят заедно за по-доброто бъдеще на България. Самата учебна програма по гражданско образование може да бъде помощник на учителя в тази трудна задача. „Важни са и обученията, споделянето на опит, работата в екип с тези, които имат необходимата експертиза в гражданското образование“, каза заместник-министърът пред учители, които преподават учебния предмет в XI и XII клас от област Пловдив.

Споделете

GoTop