ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: УЧИТЕЛИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДКРЕПА, ЗА ДА ИМА РАБОТЕЩО STEM ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: УЧИТЕЛИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДКРЕПА, ЗА ДА ИМА РАБОТЕЩО STEM ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство на образованието и науката има устойчива и последователна политика, свързана с дигитализацията на образованието и въвеждане на иновациите, защото така ще допринесем и за социалната, и за емоционалната интелигентност на учениците, да ги научим как да учат и да дадем старт да се реализират в едно високотехнологично общество. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова пред националния форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“, който събра близо 200 учители, университетски преподаватели и IT специалисти в Пловдив.

Заместник-министър Гайдарова подчерта, че стратегиите могат да се сбъднат единствено, когато учителската, академичната общност, местната власт, бизнесът и всички институции са заедно с фокус класната стая и учителите. На първо място има финансиране за достъпна техника за всяко дете, учител и училище, но трябва да осигурим софтуерните решения, които да позволят с лекота да се случват интегрираните уроци, отворените класни стаи, изграждането на социални умения, каза зам.-министърът. И подчерта, че тук учителите трябва да бъдат подкрепени.

В рамките на събитието беше акцентирано и върху бъдещите STEM кабинети, които ще бъдат изградени със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, какви умения са необходими на учителите, за да свържат обучението с практиката и да провокират творчеството на учениците и каква е ползата от интердисциплинарното и проектно-базирано обучение по природни науки и математика, както и по изкуства.

Пред участниците бе представен инвестиционният проект „STEM центрове и иновации в образованието“, който ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Директорът на Националния център проф. Найден Шиваров представи възможностите за изграждане на регионални центрове, както и кабинети във всяко българско училище.

Форумът бе приветстван от Мария Габриел, европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта.

Тя посочи, че в ЕК работят за интердисциплинария подход в технологиите. „Все по-често ще става въпрос за STEM подход, където към техническите дисциплини се добавят изкуството и творчеството. По „Еразъм плюс“ има нов бюджет от 28 милиарда евро, удвоен за новия програмен период“, подчерта еврокомисарят. Тя съобщи, че в бюджета на програмата има силен фокус за STEM образованието.

По-късно зам.-министър Гайдарова се включи и в работата на международната конференция „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход“. Технологиите са част от процеса, софтуерните решения също, но най-важни са учителите и тяхната квалификация, изтъкна Мария Гайдарова. По думите ѝ чрез технологиите и иновативните методи на преподаване може да се подготвят млади хора, които да са полезни за икономиката.

По време на форума бяха споделени добри практики на училища с визия, насочена към цялостното развитие на учащите. Акцент бе поставен върху образователните иновации, личната реализация и непрекъснатото професионално развитие на педагогическите кадри.

Директори и учители от България и чужбина споделиха как технологиите подкрепят сътрудничеството и ученето, обсъждаха как се справят с предизвикателствата на реалния свят и успяват да превърнат класната стая в безопасно за децата място. Споделени бяха практики, които правят ученето забавно и създават чувство за принадлежност.

По време на конференцията имаше работилници с уроци съвместно с ученици. Подчертано бе, че в обновената STEM среда се представят възможности както за учениците, така и за учителите.

Споделете

GoTop