ЗАМ.-МИНИСТЪР ГЕОРГИЕВА: МОН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПОДКРЕПАТА ЗА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГЕОРГИЕВА: МОН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПОДКРЕПАТА ЗА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

МОН ще продължи политиките за подкрепа на дуалното обучение. В момента разработваме множество законодателни промени, започвайки от Закона за професионалното образование, който вече е в Народното събрание.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева при представянето на резултатите от изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. По думите й този проект е много успешен, защото е помогнал дуалното обучение да придобие широк мащаб – включени са повече от 10 000 ученици от 170 училища. В училищата са инвестирани значителни средства. По 20 000 лв. е получило всяко училище за подобряване на материалната база, за работно облекло на учениците, за учебна литература и учебници, разработване на учебни помагала.

От 8 до 10 клас учениците имаха и възможност да направят пробно стажуване, както и да бъдат подкрепени с допълнително обучение по чужд език по професията, подчерта заместник-министърът. В Плевенска област развитието на дуалната система на обучение е устойчиво, като тя се осъществява от девет училища по десет професионални направления, 13 професии и 14 специалности. През тази година вече има 20 паралелки, в които се обучават 370 ученици от 8 до 12 клас.

В района, където традиционен поминък е лозаро-винарството, но едва намират кадри, дуалното обучение помага за подготовката на млади хора. Зам.-министър Георгиева посети семейна винарска изба „Хараламбиеви“ в село Петърница, която приема ученици, които се подготвят по професия Лозаровинар в Професионалната гимназия по селско стопанство в Долни Дъбник.

Мариета Георгиева посети и компанията ЛЕОНИ България в Плевен – един от големите работодатели в Плевен, където се обучават 14 ученици в дуални паралелки по специалности „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електрообзавеждане на производството“ в Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен. Заводът е партньор на гимназията по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Споделете

GoTop