ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е БЪДЕЩЕТО, КЪМ КОЕТО АДАПТИРАМЕ СИСТЕМАТА

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА Е БЪДЕЩЕТО, КЪМ КОЕТО АДАПТИРАМЕ СИСТЕМАТА

Дигитализацията е бъдещето, към което последователно адаптираме нашата образователна система. Винаги надграждаме на основата на традициите с формиране на нови ключови умения.

Това каза зам.-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова по време на националната конференция „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“, организирана от Министерството на труда и социалната политика.

Тя отбеляза, че в последните години Министерството на образованието и науката, особено по време на COVID пандемията, е обезпечило технически всички училища, за да може учениците да продължат обучението си от разстояние в електронна среда. Както и че обучението за работа с дигитални ресурси ще бъде засилено в новите учебни програми. При подготовката на учениците за всички професии ще се набляга на формирането на дигитални умения.

Зам.-министър Лазарова посочи, че МОН, по национална програма и през европейски проекти, осигурява техническо обезпечаване на процеса на дигитализация на училища и детски градини.

В рамките на различните панелни дискусии сред коментираните теми беше навлизането на изкуствения интелект във всички сфери, включително и в образованието. Зам.-министър Лазарова съобщи, че в МОН е създадена работна група, която да изготви насоки за използването на изкуствения интелект в обучението.

Споделете

GoTop