ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ СА ГАРАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ СА ГАРАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Добрите отношения, правилната комуникация, съвместните усилия и партньорство между ученици, учители, непедагогически персонал и родители, както и уважението към образователните институции, са основният гарант за постигане на образователните принципи и цели – образованието, възпитанието и развитието на децата. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова по време на 42-ия Синдикален съвет на Синдиката на българските учители (СБУ). Форумът бе открит от председателя на СБУ д-р ик.н. Янка Такева, а темата беше „Етиката на взаимоотношенията между обектите и субектите в образователната система“.

Емилия Лазарова посочи, че основна насока в работата на българските учители е изграждането на доверие. То започва от семейството и преминава в училището, отбеляза тя. “Българският учител не само обучава и образова, той и възпитава чрез всичко”, каза зам.-министър Лазарова. Тя отбеляза, че в училищната общност учителят също се учи от своите ученици, той е възпитател, но основната му функция е да подбужда развитието на интелектуалния потенциал на децата и да ги научи да се справят в динамичния дигитализиран живот. Емилия Лазарова подчерта още, че СБУ е партньор на МОН и винаги участва в изграждането на образователните политики.

Янка Такева призова учителите да намират повече време да разговарят с децата и учениците, които искат да споделят с тях. По думите й учителите трябва да намират време и за повече разговори с родителите, да свикват родителски срещи, защото те са част от училищната общност и имат роля за възпитанието на ценности. Тя апелира да не се правят компромиси с децата, защото в противен случай те няма да имат шанс за развитие. Лидерът на СБУ говори и за личния пример, който трябва да дават учителите.

В събитието участие взеха и зам.-министрите Мариета Георгиева и проф. Генка Петрова.

“Трябва да създадем такива условия в училище, че децата да са щастливи и да имат желание да са в училище”, посочи Мариета Георгиева. Тя подчерта, че подготвеният от МОН стандарт за качество ще мери благополучието на децата и техните резултати.

Зам.-министър Петрова допълни, че етиката трябва да бъде водеща във взаимоотношенията между обучаеми и обучаващи. “Най-важно е уважението към човека, независимо на колко години е. Респектът и уважението са нещо, което може да се извоюва”, каза тя.

Във форума участваха 310 синдикалисти, представители на КНСБ, както и партньори на СБУ от Египет.

Споделете

GoTop