ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА СТИМУЛИРАТ ПРОМЯНАТА И РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА СТИМУЛИРАТ ПРОМЯНАТА И РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Иновативните училища и националната програма, посветена на иновациите в образованието, са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която се променя системата и учениците подобряват образователните си резултати. Устойчивото увеличаване на броя на иновативните училища стимулира процеса на обмен на иновации, променя традиционната педагогическа практика, насърчава екипността, творчеството и развитието на професионални учебни общности.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова при откриването на регионалния форум за образователни иновации на тема „Иновативните училища – силата на споделения опит“, организиран от Регионално управление на образованието – Перник и Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ в Перник. Според нея процесите на ефективна трансформация в българската образователна система могат да се осъществят само чрез диалог и обмен на добри практики в развитието на ключови умения и компетентности на учители и ученици.

Тя посочи, че Министерството на образованието и науката не само подкрепя прилагането и надграждането на педагогически иновации, но стимулира живата връзка между училищата, между средното и висшето образование и партньорството с организации – лидери. Политика на МОН е създаването на условия за развитие на култура за споделяне на иновации. 548 училища в момента имат статут на иновативни. Зам.-министър Лазарова отбеляза, че образователната ни система постоянно се нуждае от идеи, нови форми, отговорност, гъвкави подходи и разбира се, от хора, за които голямата цел – да направим българското училище такова, каквото нашите деца заслужават, е постижима цел.

Във форума в Перник, организиран по Национална програма „Иновации в действие“, се включиха над 150 учители, ученици, директори, експерти, представители на местната и държавната власт. Представени бяха STEM уроци, използване на трансдисциплинарния подход при реализирането на ученически проекти и различни лаборатории.

Целта на събитието е да бъдат споделени, популяризирани и мултиплицирани добри иновативни образователни практики от различни иновативни училища в Югозападния регион на страната – областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-област.

Иновативните практики, които училищата участници представиха, са в областта на математика, технологии, финансова грамотност, професионално обучение, природни науки, гражданско образование, личностно развитие и дигитализация в обучението.

Национална програма „Иновации в действие“ се фокусира върху създаването на междуучилищна образователна мрежа между иновативни училища в страната, в които учителите от различни тематични области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели, мултиплициране на добрите иновативни практики, споделяне на резултати, в които се учат взаимно и генерират нови идеи и продукти.

Добрият опит и иновативните практики, представени на форума, ще бъдат споделени и предоставени на вниманието на училища, които имат интерес в прилагането на иновации в образованието и търсят целенасочена промяна в тази посока чрез намирането на работещи решения за организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Предстои организиране на още 6 регионални форума – в Разград, Видин, Смолян, Добрич, София и Ямбол.

Споделете

GoTop