ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ИНСПЕКТОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ОБЕКТИВНИ И ДА ПРОЯВЯВАТ УВАЖЕНИЕ КЪМ ОЦЕНЯВАНИТЕ УЧИТЕЛИ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ИНСПЕКТОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ОБЕКТИВНИ И ДА ПРОЯВЯВАТ УВАЖЕНИЕ КЪМ ОЦЕНЯВАНИТЕ УЧИТЕЛИ

Външните инспектори към Националния инспекторат на образованието имат важна роля в процеса на осигуряване и повишаване на качеството на образованието в детските градини и училища. Те трябва да имат висока професионална грамотност в областта на управлението на ресурсите, на стратегическото планиране, на лидерството, организационната култура и компетентностния подход.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова на първата среща на външните инспектори, които ще помогнат да се ускори процеса на оценяване на училища и детски градини.

538 души са приели да участват в процесите на инспектиране занапред. Те са минали специални обучения. За петте години на работа от НИО са направени 627 инспекции, защото не им достига ресурс, за да успеят да оценят повече институции.

Зам.-министър Лазарова посочи, че инспекторите трябва да поемат голяма отговорност, да бъдат обективни и да проявяват отношение и уважение към оценяваните.

„Без вас няма как да се случи подобряване на качеството на образование. Без вашите компетентности и отговорност, нормативна грамотност и човешко отношение не би могло да има добър резултат“, каза зам.-министър Лазарова. Тя отбеляза, че от инспекторите се изисква да знаят каква подкрепа се оказва – обща и допълнителна на ученици. Но посочи, че от подкрепа се нуждаят и учителите.

Тя поздрави експертите и директора на Националния инспекторат д-р Анелия Андреева за усилията, които полагат. Зам.-министърът отбеляза, че при оценяването те откриват много успешни училищни политики и педагогически практики.

Споделете

GoTop