ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ОБЩИНИТЕ СА КЛЮЧОВ ПАРТНЬОР НА МОН

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ОБЩИНИТЕ СА КЛЮЧОВ ПАРТНЬОР НА МОН

Общините са наш ключов партньор в грижата за развитието на всяко дете и ученик и трябва постоянно да сме в диалог за взимане на най-добрите решения. С тези думи зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова се обърна към участниците в X-тата среща на общинските експерти по образование, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Зам.-министърът изтъкна ролята на местната власт за създаването на обединени училища като мярка за придобиване на компетентности от учениците в съответствие с изискванията на пазара на труда, необходими за постоянен икономически растеж и повишаване жизнения стандарт на българските граждани.
Като добър пример за сътрудничество между МОН, НСОРБ и органите на местното самоуправление тя посочи изготвянето и приемането на оценъчна карта за извършване анализ на мрежата от общински основни училища, определянето на средищните и защитените детски градини и училища.

Зам.-министър Лазарова отбеляза необходимостта от подкрепа на общините за реализираните иновации в училищата, а също и за подобряване на работата на екипите за обхват.

“Инвестициите в материална база чрез изграждане на STEM среда е приоритетна дейност на МОН и разчитаме изключително много на общините”, каза още зам.-министърът.

Тя отбеляза и други възможности за инвестиции, които също са сред приоритетите на общините – за преминаване към обучение на едносменен режим чрез строеж на нови сгради на училища, а също и на детски градини, за да се осигурят места за всички деца. „Преди всичко изразявам благодарност на общините за осигуряването на образованието и грижата за децата в ранна детска възраст! Детските ясли и детските градини осигуряват модерна среда и оптимални условия за децата благодарение на системните усилия на общините“, каза Емилия Лазарова.

Тя посочи, че Министерството на образованието и науката инициира сформирането на постоянна междуведомствена работна група за планиране и координиране на политиките за ранно детско развитие и очаква позиция на общините за предстоящите процеси.

Емилия Лазарова акцентира и върху необходимостта общините да стимулират директорите на общински детски градини и училища да назначават на място в образователните институции ресурсен учител, психолог и логопед, за да бъде по-добро качеството на предоставяне на допълнителната подкрепа и ресурсното подпомагане на децата със специални образователни потребности. По-думите й е необходимо тясно сътрудничество между училищата и общините за предотвратяване на агресията и насилието.

В срещата участваха Теодора Дачева, зам.-председател на НСОРБ, Емил Кабаиванов, кмет на Карлово, зам.-кметът на Павел баня Йордана Енева, Доброслав Димитров, председател на УС на БАСК, експерти от МОН и др.

Споделете

GoTop