ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ОТ УЧИТЕЛИТЕ ЗАВИСИ ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ОТ УЧИТЕЛИТЕ ЗАВИСИ ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Дигитализацията в училище не би могла да се случи без учителите, които могат разумно да използват новите технологии, в това число и изкуствения интелект. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова по време на откриването на конференция, посветена на изкуствения интелект, организирана от Синдиката на българските учители. По думите ѝ технологиите ще внест големи промени, но нищо не може да замени общуването и възпитанието, които учителят дава.

„Изкуственият интелект е част от бъдещето, което идва и от тази неизбежна трансформацията в образованието. Във всеки един етап обаче ще бъде ключова ролята на учителя и преценката му как да се възползва от тези иновации. Дигитализацията е ключова, защото тя ще помогне и за персонализиране на обучението, за намаляване на административните задачи и ще даде повече възможности за общуване с учениците“, каза Емилия Лазарова.

Във форума, открит от лидера на синдиката д-р Янка Такева, се включиха 42-ма президенти и генерални секретари на учителски федерации в различни държави, пристигнали за Осмия конгрес на СБУ.

Д-р Такева апелира МОН да разпише ясни правила за използването на изкуствения интелект в образователната система. Тя посочи, че трансформацията ще бъде във всички области – в средното и висшето образование и така ще се направи връзката с пазара на труда. Акцент в изказването ѝ бе и необходимостта от правилно насочване на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост към училищата, за да се повиши качеството на образование.

Заедно с наши университетски преподаватели и учители гостите дискутираха ползите, но и рисковете от въвеждането на изкуствения интелект в образованието. При пълно единодушие, че използването му е неизбежно, коментарите бяха, че това трябва да става разумно и предпазливо, както и да е съобразено с възрастта на учениците.

Според участници в дискусията е много важно да се повиши осведомеността сред учителите и обществото как изкуственият интелект може да повлияе на учениците и как въздейства на обучението. Тема беше и необходимостта от възпитание на критично мислене у децата и на умения да отсяват фалшиви новини.

Акцент в дискусията бе поставен върху правилата, които трябва да се приемат на национално ниво, като се спазват и европейските.

За значението на изкуствения интелект и за рисковете за различните сфери, в които той навлиза все повече, говори и председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров, който приветства участниците във форума.

Споделете

GoTop