ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: УЧИЛИЩНИЯТ ДИРЕКТОР ТРЯБВА ДА Е ВИЗИОНЕР

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: УЧИЛИЩНИЯТ ДИРЕКТОР ТРЯБВА ДА Е ВИЗИОНЕР

Директорът трябва да е визионер, да може да планира, да е отворен към иновации, да ги разбира и приема, да ги прилага. Най-важното обаче е директорът да създава нагласи и в останалите членове на педагогическия колектив за промяна и развитие.

С тези думи зам.-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова се включи в дискусия за лидерските умения и професионалното развитие, организирана от Сдружение „Образование 2030“.

По думите й лидерството е новият подход към работата на директорите на образователни институции и трябва да се превърне в държавна политика. В рамките на конференцията беше представено изследване, което очерта предизвикателствата пред директорите, свързани с квалификация.

Тема на дискусията беше и въпросът за подбора на директорите, уменията и компетентностите, които те трябва да притежават, но и да развиват с подкрепа от регионалните управления на образованието, МОН и от висшите училища.

Зам.-министър Лазарова благодари на участниците и организаторите за споделените идеи, като подчерта, че те ще бъдат внимателно анализирани при промяната на нормативната уредба, която се отнася да избор на директори и тяхното развитие.

Споделете

GoTop