ЗАМ.-МИНИСТЪР МИТЕВА: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ Е СРЕД ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ

ЗАМ.-МИНИСТЪР МИТЕВА: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ Е СРЕД ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ

Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е сред основните цели на външната политика на Република България. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева, която откри работен семинар, организиран в рамките на първата мисия на ОИСР във връзка с изпълнение на дейностите по Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021– 2027 г.

Митева посочи, че разработената Пътната карта на България от 2022 г. предвижда ежегоден преглед и оценка на различните области и политики в областта на образованието като гарантиране на качеството и ефективността на програмите за образование и обучение, подобряване на резултатите от обучението, насърчаване на равенството във възможностите за образование и осигуряване на достъп до образование за всички.

Заместник-министърът на образованието и науката подчерта, че провеждането на независими оценки на инвестициите в образование е ключово за формирането и изпълнението на политики, базирани на данни. Ето защо настоящата визита на ОИСР е добър пример за въвличане на всички заинтересовани страни в изработване на детайлен план на оценката на “Програма образование” 2021-2027, а поставянето на ясни цели за независимата оценка са предпоставка за ефективното използване на резултатуте от нея. По време на форума се проведоха структурирани дискусии с широк кръг партньори на МОН, в които се обсъдиха целите и детайлите по оценката.

Работният семинар е част от предвидените дейности в Споразумението за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между Министерството на образованието и науката, ИА „Програма за образование“ и ОИСР, като целта е да се обсъди подробен план за изпълнение на оценките по Програмата.

Проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, обърна внимание върху важността на извършваната от ОИСР дейност, като посочи че в обхвата на подписаното споразумение се предвижда ОИСР да извърши серия оценки на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проф. Вайсилов подчерта, че серията от оценки ще допринесат за подобряване изпълнението на текущи проекти и планирането на следващи дейности. Изборът на ОИСР да извърши предвидените в Плана оценки е свързан с възможността да се използва богатия опит на организацията в това да помага на държавите да сравняват своите образователни политики и опит, да се учат една от друга чрез мащабни оценки, проучвания и сравнителен анализ на политиката. Той изрази увереност, че подкрепата от страна на ОИСР ще спомогне за подобряване на изпълнението по всички приоритети на Програма „Образование“.

Предвиждат се и индивидуални срещи със заинтересовани страни и посещения на училища в страната.

Споделете

GoTop