ЗАМ.-МИНИСТЪР МИТЕВА: СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ СА КЛЮЧОВИ ЗА ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР МИТЕВА: СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ СА КЛЮЧОВИ ЗА ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Министерството на образованието и науката поставя акцент върху развиване на социално-емоционалния компонент за ученици и учители. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева на дискусия, организирана от „Майко Мила“ и „Национална мрежа за децата“. Наред с развиването на социално-емоционални умения с промените на учебните програми и свързаните с тях методи на преподаване, учениците ще могат да използват придобитото знание в реални ситуации и да развиват умения за живота. Така ще се подобрят и техните образователни резултати.

Фокус на дискусията бяха националните външни оценявания в системата на училищното образование, както и стратегическите усилия на министерството на образованието и науката за по-рамкови и компетентностно ориентирани учебни програми. Бяха коментирани международните изследвания като PISA, както и възможните промени в стандартите за оценяване на знанията на учениците.

По време на фоума беше засегната и темата за противодействие на агресията. Работим върху методики за предотвратяване на агресията, привлечени са много специалисти, сред които психолози и медиатори, каза Наталия Митева.

Сред темите бе грижата за децата в ранна възраст, преминаването на едносменен режим в училищата и необходимостта от строеж на нови сгради в София и големите градове. По Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024 – 2027 г. предстои строителство на 9 нови училищни сгради. Едната ще е за изцяло ново училище в София, а останалите 8 за нови сгради на съществуващи образователни институции. Други 34 училища ще бъдат ремонтирани и надстроени. Това ще помогне за увеличаването на броя на училищата, преминали на едносменен режим на обучение. Бюджетът на програмата е 240 млн. лв.

Споделете

GoTop