ЗАМ.-МИНИСТЪР НАТАЛИЯ МИТЕВА ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ СВЕТОВЕН ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР НАТАЛИЯ МИТЕВА ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ СВЕТОВЕН ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева представя България за първи път на най-големия световен форум за образование – Education World Forum в Лондон. В събитието участват 700 делегати, сред които 129 министри на образованието, експерти, специалисти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, Европейската комисия и други институции.

В своята презентация Наталия Митева представи основните приоритети пред българската образователна система, стъпките, предприети до момента, както и дългосрочната стратегия на МОН. Заедно със съветника на министъра Нели Колева тя проведе срещи с министерски делегации на над 30 държави, сред които Великобритания, Нова Зеландия, Бразилия и др.

Осъществени бяха и срещи с представители на световни технологични компании като Amira Learning, ETS, Google for Education, Microsoft, Britannica, Edsy, Arbor, Renaissance, на които бяха обсъдени възможностите български училища да получат безплатен достъп до платформи за образование, както и България да закупи готово образователно съдържание за Дигиталната раница. Проучени бяха и решения за насърчаване и развиване на четенето при най-малките ученици.

Зам.-министър Митева и Нели Колева участваха и в Среща на министрите по въпросите на изкуствения интелект, модерирана от Андреас Шлайхер, директор “Образование и умения” в ОИСР. Те взеха участие и в Министерски семинар: Как можете да трансформирате вашата образователна система, организиран отс McKinsey & Company, Световната банка, УНИЦЕФ и ЮНЕСКО.

Световният форум за образованието се провежда всяка година от 2002 г. насам в Лондон. Сред обсъжданите теми тази година са технологични решения, които подкрепят учителите, намаляват административната тежест и освобождават повече време за активна комуникация и развиване на социално-емоционални умения при учениците. Сред акцентите във форума е изкуственият интелект – неговото етично и ефективно използване за подобряване на достъпа до образование и на персонализираното обучение. Важно място в дискусиите има и темата за оценяването, което да позволява ефективно проследяване на резултатите и персонализирано обучение за всяко дете.

Споделете

GoTop