ЗАМ.-МИНИСТЪР ПЕТРОВА: НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ НА КАРИЕРАТА ПОКАЗВАТ ТЪРСЕНЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА

ЗАМ.-МИНИСТЪР ПЕТРОВА: НАЦИОНАЛНИТЕ ДНИ НА КАРИЕРАТА ПОКАЗВАТ ТЪРСЕНЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Събитията, които свързват завършилите образованието си млади хора и потенциалните работодатели, са важни за МОН, тъй като ни ориентират какви специалисти се търсят на пазара на труда. Това подпомага изграждането на съвременна структура на висшето образование, съобразена с регионалните потребности и нуждите на бизнеса. Това отбеляза заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова при откриването на 21-то издание на Национални дни на кариерата.

„Професионалното обучение и професионалната реализация на младите хора са един от приоритетите на МОН, а показателите за реализацията на новозавършващите бакалаври и магистри са важна част от Рейтинговата система на висшето образование в България и от Националната карта за висше образование“, каза още проф. Петрова. В изложението в НДК в София участват 57 компании. Следва виртуално издание с повече фирми. Форумът се провежда на различни дати също в Пловдив, Варна, Габрово и Русе. До момента са записани над 150 компании участници общо за страната.

Основната цел на инициативата е работодателите да се срещнат със своите потенциални служители, а студентите и завършилите неотдавна да открият възможности за професионална реализация. Досега от Национални дни на кариерата е започнал професионалният път на над 48 000 млади специалисти.

Споделете

GoTop