ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛИЕВА: НЕОБХОДИМ Е АМБИЦИОЗЕН ПЛАН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

„Необходим ни е амбициозен план на европейско ниво за повишаване на инвестициите в научни изследвания и иновации и осъществяването на европейските научни партньорства. За целта трябва да използваме пълния потенциал на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС за постигане на възможно по-голяма добавена стойност.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева на конференция на европейските министри за развитието на научноизследователското пространство на ЕС.

В рамките на форума бяха обсъдени темите за европейското научноизследователско пространство, както и ролята на научните изследвания и иновации в цифровия и екологичния преход на ЕС.
Зам.-министър Ангелиева подчерта, че за страната ни е приоритетно разглеждането на европейското научноизследователско пространство като „единен пазар“ за наука и иновации. Тя поясни, че трябва да се полагат по-големи усилия за взаимодействие както между самите европейки национални научни системи, така и между националните и европейската научноизследователска и иновационна система.
Карина Ангелиева посочи, че България ще продължава да подкрепя върховите постижения в науката като основополагащ принцип за изграждането и функционирането на европейската научна система и изрази своята подкрепа за приемането на т.нар. „Декларацията от Бон“ за свободата на научните изследвания.

Европейските министри се обединиха около тезата за необходимостта от увеличението на инвестициите за научни изследвания и иновации за развитието на научните системи. Като възможност за изпълнението на тази цел те отново посочиха новия Механизъм за възстановяване и устойчивост. Той ще осигури широкомащабна финансова подкрепа за предприети от държавите членки реформи и инвестиции. Целта е смекчаване на икономическото и социалното въздействие от пандемията, причинена от разпространението на Ковид-19, и подкрепа за по-устойчиви икономики на страните членки на ЕС, които да са по-устойчиви пред бъдещите предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.

Споделете

GoTop