ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАРОВА: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВОДЕЩИ УЧЕНИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЧАВДАРОВА: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВОДЕЩИ УЧЕНИ

Насърчаването на изследователските висши училища ще позволи те да преминат на следващ етап от своето развитие и да се превърнат в ключови участници в научноизследователската и иновационната екосистема на България. Създава се възможност и за превръщането им в притегателен център за водещи учени от страната и чужбина, както и за активно партньорство с индустрията на национално и регионално ниво. Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова по време на дискусия, която беше част от Европейските дни на научните изследвания и иновациите, организирани от Европейската комисия.

Заместник-министър Чавдарова припомни, че с измененията в Закона за висшето образование са се създали предпоставки за стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и провеждат върхови научни изследвания. По този начин се осигуряват и необходимите условия за повишаване на тяхното участие в международни, европейски и национални научно-иновационни програми, включени в Рамковата програма „Хоризонт Европа“.

Предприемачеството и иновативността могат да бъдат природно заложени и развивани, а могат да бъдат и допълнително формирани с помощта на подходящи обучителни инструменти, коментира още заместник-министърът на образованието и науката. Според проф. Чавдарова е много важно не само тези умения да са част от учебните програми на институциите, но и самите преподаватели и учители да ги притежават като свои личностни характеристики и нагласи. Друг много важен фактор е степента, в която отделните институции насърчават иновативния подход и предприемачеството като част от собствените им политики и стратегии за развитие, категорична е проф. Чавдарова.

Европейските дни на научните изследвания и иновациите са годишното водещо събитие на Европейската комисия в тези области, което събира политици, изследователи, предприемачи и обществеността, за да дебатират и оформят бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея. Събитието включва над 50 сесии, рекорден брой от 200 лектори и участници от 84 държави.

Споделете

GoTop