ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ УЧИ В ЦЯЛА ЕВРОПА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ УЧИ В ЦЯЛА ЕВРОПА

„Всяко европейско дете трябва да има възможност да изучава поне още два езика освен майчиния си. Това е много важна препоръка на ЕК за нас и останалите държави в Югоизточна Европа. Благодарение на нея образователните системи на страните членки на ЕС ще трябва да осигурят възможност за изучаване на български език като чужд“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева преди днешното заседанието на Комитета по образование към ЕС във Варна. Експерти от 28 държави ще дискутират препоръката за езиковите компетентности, както и теми, свързани с общоевропейското образователно пространство.

По данни на Евробарометър 84% от младите хора в Европа искат да задълбочат знанията си по чужд език, а 77% желаят да учат такъв. Според Сачева българската образователна система дава добри възможности за изучаване на чужди езици. В момента в училищата в нашата страна се преподават 25 езика. „Лингвистичната подготовка на децата е на много високо ниво и те имат желание да учат чужди езици“, посочи тя.

Заместник-министърът обясни, че на заседанията днес и утре ще се разискват и възможностите за по-активен информационен обмен за децата в миграция. Темата беше поставена от България по време на Председателството на Съвета на ЕС и беше възприета от много страни. „Това е проблем, който има не само България, а и Испания. Португалия, Литва, Полша и др. Трябва да се намери механизъм, с който да сме сигурни, че когато пътуват със своите родители, децата ще имат достъп до образование и това тяхно право ще бъде упражнено“, подчерта Деница Сачева.

Комитетът по образование към ЕС ще обсъди възможности за взаимно признаване на дипломи в европейските страни и по-бърз и лесен преход от една образователна система в друга. По думите на заместник-министъра са необходими мерки за облекчаване на процедурите, за да се осигури обучението на децата в страните след пребиваване в чужбина.

Сачева обобщи, че освен тези препоръки, по време на Председателството на България на Съвета на ЕС са били приети и такива за ключовите компетентности, които трябва да се изучават в училище – дигитални умения, предприемачество и др., за общите европейски ценности – свобода, демокрация, върховенство на закона и др. и за приобщаващото образование. На 21 юни в Брюксел предстои форум за приобщаващото образование, на който ще се обсъдят осигуряването на повече подкрепа за учителите чрез ресурсни учители, логопеди, психолози, както и употребата на технологии за подкрепа на образованието на деца със специални образователни потребности.

Споделете

GoTop