ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: КАЧЕСТВЕНОТО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ СПЛОТИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩЕСТВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: КАЧЕСТВЕНОТО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ СПЛОТИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩЕСТВА

„Осигуряването на равен достъп до качествено приобщаващо образование за всички деца, включително за тези в неравностойно социално-икономическо положение, със специални образователни потребности и с увреждания, е от ключово значение за сплотяването на обществата в Европа. Страните членки на ЕС трябва да фокусират повече усилия в насърчаването и развитието на общите ценности, защото те спомагат за социалното включване“. Така заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците в конференцията „Към европейско образователно пространство – насърчаване на общите ценности и приобщаващото образование“. Събитието, което се проведе днес в Брюксел, бе организирано от Българското председателство на Съвета на ЕС, съвместно с Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Говорители на конференцията бяха европейският комисар за образование Тибор Наврачич, министри и представители на министерствата на образованието на Белгия, Германия, Словения и Португалия, членове на Европейския парламент, експерти от Европейската комисия и заинтересованите страни в образователния сектор.

Заместник-министър Сачева припомни, че ЕС е преди всичко съюз, основан на общи ценности, а образованието играе ключова роля в утвърждаването им в обществата и дава възможност за успех на всяко дете. Според нея страните членки трябва да гарантират, че изпълнението на европейските програми, сред които и „Еразъм“, ще допринесат за подобряване на личностното развитие, междукултурния диалог и укрепването на европейската идентичност. Основна задача е да бъдат предотвратени всички форми на дискриминация и расизъм.

На конференцията Деница Сачева припомни, че по време на Българското председателство страната ни представи пред останалите държави членки националната политика за приобщаване и обхват на децата в детските градини и училищата. Беше поставен и въпросът за засилване на обмена на информация между образователните системи за учениците, които заминават в чужбина с родителите си. „През май държавите членки се съгласиха да обединят усилия в намаляването на преждевременното напускане на училище и да увеличат възможностите за равен достъп до образование и умения за всички деца, включително за тези на работници, които се местят в друга държава“, каза заместник-министърът и добави, че това може да помогне за намаляване на трудностите при връщането в образователната система на родната им страна.

Сачева акцентира и на това, че през последните шест месеца е бил завършен първия образователен пакет на ЕК. „Вярвам, че по време на председателствата след нас нашият сектор ще остане на централно място и работата ще продължи. Със заключенията на Съвета, иницирани от Българското председателство, за преминаване към европейско образователно пространство начертахме важни стъпки за европейското сътрудничество в сектора. Един от ключовите стълбове в усилията в тази посока е да увеличим привлекателността и значението на учителската професия. През следващите 10 години много професии ще изчезнат, но „учител“ няма да е сред тях. Напротив, от нея ще зависят всички останали професии“, добави тя.

Споделете

GoTop