ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАЙ-СИГУРНИЯТ ИНСТРУМЕНТ СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАЙ-СИГУРНИЯТ ИНСТРУМЕНТ СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
Образованието е универсалният отговор на всички предизвикателства. Намираме се в ситуация, в която всички обществени очаквания са насочени към образователните системи в света. Това заяви заместник-министър Деница Сачева по време на дискусия за фалшивите новини.
Тя посочи, че няма по-сигурен инструмент за защита от фалшивите новини от образованието. Там, където свършват границите на образованието, започва полето на влияние на дезинформацията, каза Деница Сачева. По думите ѝ невежеството е бизнес за милиони и реформите във всички образователни системи срещат изключително голяма съпротива на много и различни нива.
Ако говорим за добро и зло в света, ще кажа, че доброто вярва, че образованието е отговора, но злото смята, че образованието е инструмент, заяви Деница Сачева. По думите и днес образователната система у нас е обект на силни дезинформационни процеси, на митове и легенди, което се отразява върху възможностите на институциите за промяна. Тя даде за пример съпротивата в гетата, която срещат екипите за обхват на децата в детска градина и училище.
Затова в българското образование е заложена медийната грамотност като тема в часовете по гражданско образование в последните два гимназиални класа, наред с теми като корупция, безопасност на движението по пътищата и др. Медийната грамотност изисква децата да бъдат научени да се ориентират в потока от информация, да пресяват по-надеждната информация и да я анализират.
Предвидени са и обучения на ученици във всички възрасти и учители по медийна грамотност в бъдещите проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Друга стъпка в тази посока е обвързване на учебните програми с компетентностите от Европейската рамка за дигитални компетентности.

Споделете

GoTop