ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ПОЛИТИКАТА НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ В УЧИТЕЛИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА И С КУЛТУРАТА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ПОЛИТИКАТА НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ В УЧИТЕЛИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА И С КУЛТУРАТА

„Образователните системи в Европа се нуждаят от три големи инвестиции – в учители, в сътрудничество с бизнеса и с култура. Само така ще бъдат оправдани големите обществени очаквания за образованието, насочено към знания и умения, придобивани през целия живот“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците на конференция, посветена на ученето през целия живот, която се провежда днес и утре във Виена и е част от програмата на Австрийското председателство на Съвета на ЕС.

Според нея взаимодействието между образованието и културата е необходимо за по-доброто разбиране на заобикалящия ни свят и на развитието на човечеството. „Живеем в свят, който постоянно се променя и усложнява. Заради това се налага да имаме комплексен подход в образователните ни политики. Трябва да подобрим начините на създаване, контролиране, разпространяване, придобиване, валидиране и използване на знания“, посочи заместник-министърът.

Тя допълни, че е важно да бъдат развити етичните норми в образователните институции. „Гражданите на европейските страни търсят бързи, конкретни и ефективни решения. Високите европейски политики трябва скоро да се превърнат в ефективни национални и регионални действия“, подчерта заместник-министър Сачева. В изказването си тя акцентира, че ученето през целия живот е важно за насърчаването на иновациите, за по-бързото адаптиране към нуждите на съвременния пазар на труда и новите разбирания за обществено благосъстояние.

Споделете

GoTop