ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАБОТИМ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАБОТИМ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

„Министерството на образованието и науката (МОН) работи по създаването на национална програма за подпомагане на научните изследвания в областта на изкуствения интелект, интелигентните системи и големите бази данни“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на откриването на проекта „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По думите й МОН подготвя план за действие за подкрепа на секторите „Образование“ и „Наука“ за използване на изкуствен интелект. Той ще е част от общата Стратегия на страната ни за развитие на изкуствения интелект и прилагането му в обществените системи. Заместник-министърът посочи, че в последните две години за научни изследвания в страната се направи много. Бяха разработени 12 научни програми, като първите резултати от тях вече са факт.

По проект GATE в София ще бъде изграден Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект. Според Деница Сачева столицата е най-доброто място в Източна Европа за такива изследвания. Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото. Научните изследвания ще се фокусират в четири направления – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Цифрово здравеопазване. Иновациите ще бъдат разработвани в три модерни технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab), за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) и за виртуална реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab).

Споделете

GoTop