ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАБОТИМ ЗА РАЗБИВАНЕТО НА ПОРОЧНИЯ КРЪГ, КОЙТО ВОДИ ДО НЕГРАМОТНОСТ И БЕДНОСТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАБОТИМ ЗА РАЗБИВАНЕТО НА ПОРОЧНИЯ КРЪГ, КОЙТО ВОДИ ДО НЕГРАМОТНОСТ И БЕДНОСТ

Разбиването на порочния кръг, който води до неграмотност и бедност, е целта на двугодишните усилия на правителството по Механизма за обхват на деца и ученици в образователната система. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева след среща с педагогическия колектив на СУ „Трайко Симеонов” в Шумен. По думите й в тази посока над 70 процента от мерките са подкрепящи, но са необходими и санкции за онези родители, които са безотговорни към бъдещето на децата си, като ги оставят неграмотни.
Тя отбеляза, че има много проекти с европейско финансиране, подкрепящи всички, които искат да се квалифицират и образоват, да се предоставят средства за храна и облекло, за кариерно ориентиране. Сачева призова учителите да изпращат своите предложения, за да се намери най-добрата мярка.
Колективът сподели добри практики, една от които е привличането на млади преподаватели и на образователен медиатор, който организира интересни занимания за децата през лятото, но поставя условие – те задължително да посещават училище. Така е успял да убеди доста деца от ромската общност да поискат да учат. Със средствата, които МОН дава на училища с концентрация на деца от уязвими групи, са назначени още психолог, логопед и двама ресурсни учители. Възможностите за подобряване на информационната система по Механизма, проверката на медицинските бележки и контролът по границите чрез задължително издаване на бележка от училището, което детето напуска, бяха още теми на разговора.
Промяна в методите на преподаване бе другата възможност, която посочиха учителите. Децата проявяват интерес, когато си представят как едни занимания ще им послужат в живота, посочи Сачева и даде пример с полезните часове по предприемачество и финансова грамотност.
Привличаме образователни медиатори, социални работници, за да помогнем да децата да останат в училище. Учителят ще бъде основният диригент в класната стая, но той има нужда от подкрепа, заяви по-късно Деница Сачева по време на дискусия „Европа в нашия дом“. Там участваха представители на образователните институции от областта, кметове и народни представители. Според Сачева много важно е и кариерното и професионално ориентиране, както и подготовката на учениците за работа с технологиите.
В дискусията тя отбеляза и ползата от повече практически занимания в училище и в реална работна среда, за което ще помогне националната програма „IT бизнесът преподава“. По думите й тя ще помогне на учителите да се квалифицират като видят най-новите технологии и така ще дадат на учениците възможност да получат най-ценното знание и опит.
В Шумен Деница Сачева разговаря с кмета на града Любомир Христов по проблемите на професионалното образование и необходимата подкрепа от бизнеса за дуално обучение. Тя се включи и в инициатива на Министерство на отбраната, по време на която ученици имаха възможност да разгледат бойна техника и да научат повече за професията „войник“.
Почти 700 млн. лева се дават за модернизация на училища в страната, ще се открият и четири нови училища, отбеляза заместник-министърът. В момента в Шумен четири училища се обновяват с около 13 млн. лева по ОП „Региони в растеж“.

Споделете

GoTop