ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАЗКРИХМЕ ДВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧИЛИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: РАЗКРИХМЕ ДВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧИЛИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

Две професионални паралелки бяха разкрити през тази учебна година в специалните училища за деца с нарушено зрение в страната. В училище „Луи Брайл“ в София шест деца се обучават за работници в керамичното производство. Още толкова възпитаници на училище „Д-р Иван Шишманов“ във Варна учат за придобиване на квалификация по професия „Работник в озеленяването“.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на откриването на VII Балканска ICEVI конференция на тема “Свободен достъп, реално образователно включване и неограничени технологии”. По думите й кариерното ориентиране на тези деца съвместно със заниманията по интереси са акцент в работата на Министерството на образованието и науката. Заместник-министърът посочи, че МОН осигурява средства за обща и допълнителна подкрепа за децата и учениците от ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори и др.

В същото врене се инвестира в създаването на съвременна образователна среда с нови образователни и дигитални ресурси и технологии и в развитие на способностите и дарбите на децата. Според Деница Сачева в училищните екипи за подкрепа могат да се включват помощник учители, а родителите трябва да са партньор в процеса на приобщаващо образование. „В последните години се засили участието им не само при оценката на индивидуалните потребности на детето, а и в изпълнението на плана за подкрепа“, подчерта тя.

Предстои да бъде разработен проект, насочен към около 20 000 деца и ученици със специални потребности. Вече е факт и проект „Образование за утрешния ден“, насочен към дигитализация на средното образование. В него е предвидено пилотно въвеждане на асистиращи технологии за приобщаващо образование.

Споделете

GoTop