ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ 200 МЛН. ЛВ. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ 200 МЛН. ЛВ. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

Минимум 200 млн. лв. ще инвестира Министерството на образованието и науката в следващите две години за придобиване на дигитални умения и други ключови за бъдещето на децата компетентности като критично мислене, комплексен подход при разрешаването на проблеми и творчески нагласи. Те трябва да бъдат в основата на образователните и обучителните системи в Европейския съюз, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на XIV Национална конференция по e-Образование, която се проведе в София.

Тя представи проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж. Той предвижда разработване и внедряване в образователния процес на единна платформа за образователни услуги с отворен достъп до дигитално учебно съдържание, обучения на учители по компютърно моделиране и др. Според заместник-министъра до края на месеца в 200 училища в страната ще бъде въведен европейският инструмент за самооценка на дигиталните умения – SELFIE. С него децата и учениците ще могат да преценят кои умения са усвоили добре и кои трябва да развият допълнително.

Заместник-министърът посочи, че все още образователните системи са изправени пред предизвикателствата да осигурят достатъчно дигитални умения на преподавателите, да преодолеят дигиталните неравенства и др. „Това поставя отделните държави и техните правителства, както и образователните институции, в нови условия. Един от ключовите въпроси, пред които са изправени обществата ни днес, е за съответствието между технологиите и ценностните системи. Сериозен остава въпросът и за дигитализацията в системата на висшето образование“, допълни Деница Сачева.

Споделете

GoTop