ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ПОДКРЕПИМ ВСИЧКИ ДОБРИ ИДЕИ ЗА ГРИЖА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ПОДКРЕПИМ ВСИЧКИ ДОБРИ ИДЕИ ЗА ГРИЖА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Необходимостта от инвестиции в ранно детско развитие е безусловна. Всички държави, които искат да намерят най-верния отговор за своето бъдеще, трябва да инвестират в детското развитие, а образованието да е водещият фактор. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на конференцията „Грижа в ранната възраст“. Тя посочи, че системата на образованието не трябва да работи сама, а е необходим цялостен подход между институциите и организациите, както на национално, така и на местно ниво.

Заместник-министърът увери, че МОН ще подкрепи всички добри идеи в помощ на децата. Тя отбеляза, че през изминалата година, в резултат на работата на екипи от различни институции по Механизма за приобщаване на деца и ученици към образователната система в клас са върнати почти 40 000 деца, като половината от тях са в предучилищна възраст. „Обучихме 1800 специалисти, които да могат да прилагат теста за ранно оценяване на потребности на децата в детските градини с цел превенция на риска от обучителни затруднения. От началото на месец януари започнаха обучения за ресурсни учители в цялата страна.

Разкриваме и 500 нови места за психолози и ресурсни учители, които да подпомагат работата на учителите“, допълни заместник-министърът. МОН стартира и нов проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“. Той е на стойност 82 милиона лева и чрез него ще се поемат таксите за детска градина на деца от семейства в неравностойно положение. Ще има и допълнителни обучения по български език, ще се оказва психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи и техните семейства. Във форума участваха представители на националните и местни власти, академичната общност, международни експерти и неправителствени организации.

Споделете

GoTop