ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЕВРОПА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЕВРОПА

„Социалните иновации могат да подобрят качеството на живот на европейските граждани. Те не трябва да бъдат ограничавани само в една сфера на научните изследвания като социалните и хуманитарните науки. Когато говорим за бъдещи проекти на ЕС, трябва да разглеждаме и основните въздействия върху обществата и най-уязвимите групи и със средствата на социалните иновации да предвиждаме рискове и да намаляваме различия “. Това заяви заместник-министър Деница Сачева при откриването на конференция на тема „Социални иновации за приобщаващо образование“, която се проведе днес в Брюксел. На форума бяха представени български социални иновации като обучение на деца с увреден слух и младежи по теми като технологично развитие, интернет и онлайн комуникация чрез думи и знаци, обучение на ученици в горен курс по здравно образование и др.

В момента съществуват възможности за финансиране по различни програми на ЕС, като например Европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Програмата за заетост и социална иновация (EaSI), Еразъм + и Европейските структурни фондове и инвестиционни фондове. По думите на заместник-министъра е необходимо още повече да се посрещнат тези предизвикателства на регионално и местно равнище, както и по-голямо взаимодействие между европейското и националното финансиране.

„Социалните иновации могат да послужат за подобряване на благосъстоянието на гражданите и общностите. Навсякъде социалните нововъведения водят до нови процеси“, посочи Сачева. Тя подчерта, че по време на Председателството на Съвета на ЕС България е предложила нова концепция за по-лесен достъп до резултатите от иновациите, разработени и финансирани по различни програми на ЕС. Според заместник-министъра е необходимо предизвикателствата да се посрещат на регионално и местно ниво, да се стартират инициативи за увеличаване на положителните примери на национално равнище.

Споделете

GoTop