ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ СА НУЖНИ, ЗА ДА РЕШАВАТ КОМПЛЕКСНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ С НАХОДЧИВОСТ И БИЗНЕС ПРИНЦИПИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ СА НУЖНИ, ЗА ДА РЕШАВАТ КОМПЛЕКСНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ С НАХОДЧИВОСТ И БИЗНЕС ПРИНЦИПИ

„Креативността е точно толкова важна в образованието, колкото и грамотността и трябва да я третираме със същия приоритет“. С тези думи на британския писател сър Кен Робинсън заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците във форума Gabrovo Innovation Camp, който се откри в Дома на хумора и сатирата в Габрово. Тя поздрави всички за решението да се включат в III-тото издание на Лагера за иновации, в което ще генерират идеи и ще предлагат ефективни, ефикасни и устойчиви решения на обществени проблеми чрез социални иновации.

„Образованието на бъдещето“ е една от темите, по които ще творят участниците. „Под образование на бъдещето ние не трябва да си представяме само технологии, роботи, изкуствен интелект. Образованието на бъдещето има да решава много сложни и комплексни проблеми“, подчерта Сачева. Тя посочи, че има нужда от ефективни и дръзки социални иновации за намиране отговори на въпроси като липсата на достатъчно млади учители, постигане на истински приобщаващо образование, което да отключи потенциала на всяко дете като осигури бърза писта за развитие за най-надарените без да маргинализира най-уязвимите, намаляване на дигиталните разделения между поколенията, намирането на точния баланс в образованието между науката, технологиите, изкуството и други.

Заместник-министър Сачева пожела на участниците да бъдат смели в идеите си, да не се страхуват от грешки и да предложат социални иновации, с които да постигнат реална промяна.

Участниците в Gabrovo Innovation Camp бяха приветствани още от Таня Христова, кмет на община Габрово, Карел Вандерпортен, представител на Главна Дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Георги Стоев, председател на Икономическа зона Тракия Тех, и Ханк Кюн, основател на агенцията за иновации Educore и един от пионерите на лагера за социални иновации в Аалто (ACSI) в Силициевата долина.

В продължение на три дни учени, икономисти, архитекти, хора на изкуството, студенти, разпределени в отбори и насочвани от професионалисти в ролята на ментори, те ще търсят иновативни решения в няколко социални предизвикателства: Бизнес и социално предприемачество, Сребърна икономика, която включва дейности – производство, услуги, комуникации – проектирани и приспособени за хората над 50 годишна възраст и целящи да удължат техния реален трудов живот, Младите хора в социалните иновации, Зелените иновации, Образование на бъдещето, Технологиите в социалните иновации. В края на форума участниците ще предложат решения за ефективно, ефикасно и устойчиво решаване на конкретен обществен проблем.

Провеждането на лагери за иновации е сред инициативите на Комитета на Регионите на ЕС, които имат за цел да стимулират младите европейци да разработват съвместно иновативни идеи за правене на бизнес, а също така чрез наука и образование да търсят конкретни решения на значими обществени проблеми.

Споделете

GoTop