ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА УЧАСТВА В ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕС

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева участва в изнесено заседание на Комитета по образование към Съвета на ЕС на 7 и 8 юни 2018 г. в Икономическия университет – Варна. Събитието се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета. В заседанието участваха експерти в сектора на образованието от 18 от държавите членки на ЕС, експерти от Генералната дирекция „Образование, младеж,култура и спорт” на Европейската комисия и експерти от Генералния секретариат на Съвета на ЕС. По време на заседанието бяха обсъдени водещи теми от сферата на образователните политики и практики на ЕС, свързани с основните компоненти, които са включени в Заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2017 г. и анонсирани от министрите на образованието на държавите членки на ЕС на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт от 22 май 2018 г.. Това са чуждоезиковото обучение, взаимното признаване на дипломи и квалификации, предприемачеството и иновациите и приобщаващото образование,обвързани в рамките на политиките за изграждането на Европейското образователно пространство. Деница Сачева представи новия Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Той бе създаден първоначално като пилотен проект за една година в изпълнение на Решение № 373 на Министерския съвет от 5 юли 2017 година и с решение от днес официално се въвежда като постоянна добра практика. Икономическият университет – Варна представи свои успешни практики в областта на предприемачеството и иновациите в образованието. Гост-лектори от Шотландия и Норвегия говориха за методиките на преподаване и учене във връзка с изучаването на чужди езици, вкл. през призмата на изкуствения интелект, и взаимното признаване на дипломи. Беше представена и успешна практика от съвместен проект „Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване”, финансиран като ключово действие за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в областта на стратегическото партньорство за обучение на възрастни по програма „Еразъм+”. В програмата на събитието са предвидени още посещение на иновативно училище – основно училище „Петко Рачев Славейков” – Варна и на Фондация „Карин дом” – Варна. По време на срещата участниците имаха възможност да посетят изложбата „Пътищата на образованието в славянския свят”, представена от президента на Историческата асоциация на Словения д-р Бранко Шустар. В рамките на форума на 8 юни бе представена и изложба „От една мечта към друга – за движещата сила към успеха на ромски ученици в средното образование“. Тя показва резултатите от проект, насочен към подкрепа за ромски ученици за успешно завършване на средно образование. Изложбата популяризира личните истории и мечти за професионална реализация на част от учениците, включени по проекта.

Споделете

GoTop