ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ: ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ СА ВЪВ ФОКУСА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ: ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ СА ВЪВ ФОКУСА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Конференцията „Храни 2030“ предоставя среда за дискусии за повишаване на продоволствената сигурност на Европа по отношение наличието, достъпа, използването и стабилността на продукти и храни, осигуряване на работни места и бизнес възможности. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов при откриването на конференцията „Изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване качеството на храните и хранителните системи“ в Аграрния университет в Пловдив. В предложения бюджет на следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“, който възлиза на почти 100 млрд. евро, 10 млрд. евро са предназначени за научни изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката.

Проф. Димов посочи, че целта на Българското председателство на Съвета на ЕС е да осигури непрекъснат политически ангажимент за инвестиции в научноизследователската и развойна дейност. Фокусът е поставен върху увеличаването на въздействието на научните изследвания и иновациите върху цялата хранителна верига в отговор на обществените нужди и очаквания, изменението на климата и глобализацията. Точно през земеделието и хранителните системи ЕС трябва да гарантира необходимото количество и качество храни на европейските граждани и да им осигури здравословен живот. Според проф. Димов дигитализацията, използването на суперкомпютрите и базата научни данни, са от съществено значение за развитието на научните изследвания в областта на храните, селското стопанство и развитието на селските райони. Високотехнологичният обмен на данни свързва отделните научни институции, учените и гражданите, затова е ключов за развитието на научните изследвания, иновациите и технологиите в Европейския съюз и в света.

Еврокомисарят по здравеопазване и храни Витянис Андрюкайтис представи информация за актуалното състояние и политиката в областта на научните изследвания и иновациите по темата на конференцията, както и визията на ЕК за оформяне на бъдещите устойчиви хранителни системи, здравословното хранене, справянето с негативните ефекти от изменението на климата, иновациите, новите бизнес модели и очакваните инвестиции в тази сфера. Междусекторното сътрудничество, създаването на интелигентна, модерна и системна политика в областта на храните бяха акцент и в изказванията на заместник-министрите на здравеопзването и на земеделието Светлана Йорданова и Лозана Василева. Форумът е едно от знаковите събития за Българското председателство на Съвета на ЕС, което се организира от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Аграрния университет – Пловдив, и с подкрепата на Европейската комисия и Община Пловдив.

Споделете

GoTop