ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ: ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРЯБВА ДА ЗАСИЛВАТ ИНТЕГРАЦИЯТА В ЕС

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ: ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРЯБВА ДА ЗАСИЛВАТ ИНТЕГРАЦИЯТА В ЕС

Цифровите технологии трябва да бъдат използвани за задълбочаване на интеграцията в рамките на Европейския съюз /ЕС/ и за тази цел е необходимо Европа да предвиди и осигури съответните финансови инструменти. Това каза днес заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов в Брюксел по повод Деня на цифровите технологии. Министри, представители на държавите от ЕС, промишлеността, академичните среди и гражданското общество се събраха на тазгодишното издание на инициативата на Европейската комисия /ЕК/, за да обсъдят сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блоковите вериги, електронното здравеопазване и иновациите.

Дигитализацията не трябва да създава допълнително социално неравенство, а напротив – да стане основен инструмент за преодоляване на икономическите диспропорции, социалната изолация и изостаналост на определени региони, добави още проф. Димов. Той подчерта, че в рамките на българското Председателство на Съвета на ЕС един от основните приоритети на страната ни е създаването на предпоставки за развитието на една дигитално силна и конкурентоспособна Европа, която ще претворява иновации и идеи в продукти и услуги, увеличаващи икономическия растеж и създаващи нови работни места. За целта е необходимо да продължат да се увеличават и инвестициите в образователната инфраструктура и свързаност, каза още българският заместник-министър на образованието и науката. Но също така от ключово значение ще бъде гражданите да придобиват умения, свързани с технологиите, използващи изкуствен интелект, роботизация, облачни услуги, блокови вериги и др., добави проф. Димов.

Според него 2018 г. е от изключителна важност във връзка с предстоящите обсъждания от страна на ЕК на следващата многогодишна финансова рамка особено с оглед на европейското сътрудничество в областта на изследванията и иновациите, както и по отношение на образованието и младежта.

Еврокомисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел каза, че единствено ползотворното сътрудничество дава възможност за „пълноценно възползване“ от възможностите, които дигитализацията дава за „преобразяване на нашето общество“.

В рамките на Деня на цифровите технологии през 2018 г. във фокуса на вниманието попадат и серия от декларации с конкретни цели като обединяване на усилията в областта на изкуствения интелект (ИИ), създаване на европейско партньорство в областта на технологиите за блоковите вериги, обмен на данни за персонализиране на здравеопазването, 5-то поколение трансгранични коридори за изпитания в подкрепа на свързаната и автоматизирана мобилност.

Споделете

GoTop